Skip to main content
Trustpilot

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy är fastlagd av Slopestar ( benämns som “slopestar”, “vi”, “oss” eller “vår” i denna integritetspolicy) och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

1. Om Slopestar

Slopestar arrangerar skidresor till Alperna. Vi är skidentusiaster och vår ambition är att ge våra gäster den bäst tänkbara servicen och att ge fantastiska upplevelser på skidresan till marknadens billigaste priser. 

Reser du på en skidresa med Slopestar så kommer du att uppleva nya upplevelser nere i Alperna. 

För att kunna erbjuda vår service så insamlar Slopestar personupplysningar som är beskrivet i denna integritetspolicy. Slopestar har ansvar för behandlingen av data för att kunna erbjuda vår service. 

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om vår behandling av dina personupplysningar kan du kontakta oss här: 

Slopestar
Strandgade 46A 
1401 Köpenhamn K 
[email protected]

2. Datasäkerhet är viktigt för oss

Vi har ansvar för de personupplysningar som samlas in för att kunna erbjuda vår service och driva vår verksamhet, som är avgörande för våra mål och omdöme. I denna integritetspolicy beskriver vi hur dina personuppgifter samlar in, används och hur du kan få insikt i din data när du är kund, leverantör eller samarbetspartner med/hos oss. 

Var uppmärksam på att vi har länkar till andra hemsidor på vår hemsida som kan ha en annan integritetspolicy än Slopestar. Undersök alltid hemsidans egna integritetspolicy innan du delar personuppgifter. Det gäller också när du besöker Slopestar på sociala medier. 

3. Vad är personupplysningar?

Personupplysningar är alla upplysningar som identifierar eller identifierbara till en fysisk person. En fysisk identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med bland annat ett identifikationsnummer eller annan data som avslöjar en persons identitet. 

4. Vilken typ av persondata behandlar vi och varför?

De upplysningar som vi samlar in på dig kommer att användas i olika sammanhang beroende på ditt kundförhållande med oss och för vår drift av Slopestar. De insamlade upplysningarna kan variera allt efter om du är kund, leverantör eller samarbetspartner. Men generell kommer upplysningarna att beröra kund- och leverantöradministration samt upplysningar som berör Slopestars rättigheter och förpliktelser. 

Vi avsaknad av personupplysningar från din sida kan det betyda att Slopestar inte kan uppfylla sina förpliktelser i förbindelse med ditt kund- och leverantörsförhållande. T.ex. möjligheten för att kunna leverera din resa. 

Slopestar insamlar och behandlar som utgångspunkt vanliga personupplysningar. Det kan dock finnas konkreta tillfällen i förbindelse med beställning av en resa vara nödvändigt för oss att få tillgång till känsliga personupplysningar (t.ex. upplysningar om specialmeny eller special assistans på din resa) samt ditt personnummer (t.ex. i förbindelse med inhämtning av en passkopia för en visumansökning) för att kunna leverera din önskade resa. 

Slopestar vill typisk samla in: 

4.1. Upplysningar vedrörande våra kunder 

Upplysningar som du ger oss när du vänder sig till Slopestar. Det kan t.ex. vara för att beställa en resa hos oss (antingen online via hemsidan, via mail, på telefon eller personligt i vår butik), genom att besöka vår hemsida, sociala medier, delta i enkäter eller genom att kontakta en av våra reserådgivare som kan samla in kontaktupplysningar (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och mailadress) och följande kön, födelsedatum, personnummer (vid användning av visumansökningar m.m), passnummer, bankupplysningar och kortbetalning upplysningar, upplysningar i förhållande till speciella preferenser (t.e.x. upplysningar om specialkost, behov för speciell assistans i förbindelse med handikapp eller annan sjukdom m.m), upplysningar om höjd, vikt, kläd- och skostorlek ( till beställning av utrustning på resan när det är relevant), föremålet med resan, upplysningar som du ger oss omkring dina preferenser i förhållande till marknadsföring eller kommunikation, samt upplysningar som du ger oss om du har en fråga eller för att inrätta ett problem, eller när du i övrigt kontaktar oss i förbindelse med ditt kundförhållande hos oss. De upplysningar som vi behandlar og/eller uppbevarar beror på föremålet med din förfrågan (se också punkt 5 - Vad använder vi dina personupplysningar till)

Slopestar kan använda personupplysningar från andra källor för att kunna ge dig en god kundupplevelse eller på ett annat sätt kunna optimera vår relation. Det kan t.ex. vara för att uppdatera dina adressupplysningar (se också punkt 7- Personupplysningar från andra källor). 

Om du beställer en resa för andra eller på ett annat sätt ger vidare andras personupplysningar till Slopestar ska du vara säker på att de har gett dig lov på att ge vidare deras personupplysningar och att Slopestar uppbevarar och behandlar dessa personupplysningar. 

4.2. Upplysningar vedrörande våra leverantörer och samarbetspartners 

Upplysningar som du ger oss i förbindelse med en service av en leverans- eller samarbetsavtal som kontaktupplysningar (arbete, jobbtitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och mailadress), upplysningar som du ger oss omkring dina preferenser i förhållande till marknadsföring eller kommunikation, samt upplysningar som du har gett oss om du kontaktar oss med en fråga eller för att skicka in ett problem eller när du i övrigt kontaktar oss som en del av vårt samarbete.   

5. Vad använder vi dina personupplysningar till? 

Slopestar behandlar dina personupplysningar för att kunna uppfylla de föremål som är beskrivet nedanför. Lägg märke till, att inte samtliga föremål, kategorier av upplysningar, mottagare av upplysningar eller typer av behandling av upplysningar gäller för dig i alla tillfällen. 

Slopestar behandlar endast dina personupplysningar i det omfang som det är nödvändigt i förbindelse med ditt kund -, leverantör- eller samarbetsförhållande ( i det som det i vart tillfäller vill tas hänsyn till varje enskilds eventuella intressen) eller i enlighet med tillämpad lag. 

5.1. Kundadministration

Slopestar behandlar dina personupplysningar i förbindelse med upprättelse och löpande administration av ditt kundförhållande med Slopestar som ett led i driften av vår verksamhet. Härunder beställning av resor och leverering av våra övriga produkter (t.ex. visumansökningar, reseförsäkringar m.m), upprätthålls av våra kundregister, fakturering, marknadsföring, statistik m.m. 

Med det föremål att kunna utveckla våra produkter och reseutbud utarbetas det statistiker och analyser för intern användning i Slopestar. Slopestar säljer inte vidare dina personupplysningar. 

5.2. Administration av leverantör- och samarbetsförhållanden 

Slopestar behandlar dina personupplysningar i förbindelse med administration av leverantörer- och/eller samarbetsförhållanden där du är leverantör eller samarbetspartner eller är en kontaktperson hos en leverantör eller en samarbetspartner som Slopestar arbetar tillsammans med som led i driften av vår verksamhet. 

5.3. Överensstämmelse gällande regler och lagar

Slopestar behandlar dina personupplysningar med överensstämmelse gällande regler och lagar som Slopestar går in under i förbindelse med driften av verksamheten eller till uppfyllelse av olika rapportering- eller upplysningförpliktelser gällande regler och lagar. 

Slopestar använder inte dina personupplysningar till att fatta beslut som enbart bygger på automatisk behandling, inklusive profilering 

Slopestar strävar efter att säkra alla personupplysningar vi behandlar är korrekt och uppdaterad. Vi ber dig därför om att alltid meddela oss om eventuella ändringar i dina personliga förhållanden (t.ex. ändring av adress, mailadress eller telefonnummer), så att vi kan säkra att dina personupplysningar alltid är rätt och uppdaterat. 

5.4. För att kunna leverera marknadsföring och anpassad marknadsföring till dig

Vi använder dina personliga upplysningar för att kunna leverera reseinformation och marknadsföring. För att kunna göra detta använder vi dina personupplysningar genom att se på dina tidigare köp, browservanor och sökinställningar när du besöker vår hemsida och sociala medier. Ut från de personupplysningar du ger oss när du bland annat godkänner våra nyhetsbrev anpassar vi dessutom vår marknadsföring genom segmentering så att du kan få erbjudanden som är relevanta för just dig. 

Om du inte önskar att motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst ta tillbaka din godkännelse genom att använda länken som finns i alla erbjudanden som vi skickar till dig via email eller genom att kontakta oss via kontaktupplysningarna under punkt 10. Det är självklart helt ditt val, men vi vill göra dig uppmärksam på att om du inte vill motta marknadsföringsmaterial från oss så kan vi heller inte skicka information om bra erbjudanden och rabatter.

Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbrowser i vår cookiepolitik.

Du kommer fortfarande att motta viktigt information från oss som relaterar sig till köpet av din resa. Det kan t.ex. handla om bekräftelse av beställning, som du har gjort hos oss, infromation om reseplaner samt andra viktiga information som är nödvändiga för din resa. 

6. Juridisk grundlag för behandling av dina personupplysningar

Slopester behandlar som utgångspunkt upplysningar om dig på ett av följande grundlag: 

  1. Ditt samtycke, (2) ingått eller uppfyllning av kontrakt med Slopestar, (3) hänsyn till Slopestars legitima intressen, dvs. de föremål som är beskrivet ovanför, (4) uppfyllande av en laglig skyldighet som åläggs Slopestar, (5) beskyddning av dina eller en annan persons vitala intressen, (6) behandlingen är nödvändig för att ett rättskrav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras och (7) behandlingen är nödvändig för att överhålla Slopestars eller dina arbets-, hälso-, och socialrättsliga förpliktelser som följer av nationell lag eller av EU-rätten. Det kan dessutom vara situationer där vi behandlar dina personupplysningar av hänsyn till tredje mans legitime intresse med hänsyn till de föremål som är beskrivet ovanför, med mindre hensynet till dina intressen väger tyngre. 

7. Delning av personupplysningar 

Slopestar ger endast vidare upplysningar i det omfang det är nödvändigt som i led av driften av vår verksamhet. Härunder för att kunna leverera din resa samt de övriga produkter du har köpt hos oss i förbindelse därmed, kontakta dig med erbjudanden om evaluering av din resa, skicka nyhetsbrev, anpassa vår marknadsföring samt utveckla våra IT-systemer och förbättra din användarupplevelse. 

Slopestar säljer INTE vidare dina personupplysningar. 

Slopestar kommer typiskt att ge vidare dina personupplysningar till följande mottagare i förbindelse med beställning av en resa och därmed relaterade produkter: 

7.1. Globala distributionssystem (GDS)

Ett GDS är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett firma som gör det möjligt att göra transaktioner mellan resebranschens tjänsteutbud, huvudsakligen flygsällskap, hotell, biluthyrning och resebyråer. Ett GDS förbinder tjänster, priser och bokning genom att sammankoppla produkter på tvärs av de tre sektorer som flygreservationer, hotellreservationer och biluthyrning. 

7.2. Flygsällskap 

Slopestar ger vidare personupplysningar till flygsällskap i förbindelse med beställning av din resa. Till användning för beställning av din flygresa kommer vi typiskt att ge vidare information om förnamn, mellannamn, efternamn, kön, avreseflygplats, destination, datum och klockslag för av- och hemresa, biljettnummer, speciella önskningar i förbindelse med din resa härunder om du önskar specialmeny under flygningen och eventuella behov för speciell assistans på flyget eller på flygplatsen till det valda flygsällskap. 

I förbindelse med resa till speciella destinationer kan vi dessutom ge vidare upplysningar om din födelsedag och år, natinatonetl, vart du bor, vart ditt pass är gjort, när ditt pass går ut och ditt passnummer till flygsällskapet. 

7.3. Hotell 

Slopestar ger vidare personupplysningar till de hotell som du ska använda på din resa. Till användning för din beställning av dina hotellövernattningar vill vi typiskt ge vidare upplysningar om förnamn, mellannamn, efternamn, kön, destination, datum för ankomst och avresa, rumskategori, biljettnummer, födelsedatum och år, speciella önskemål i förbindelse med din resa, härunder om du önskar specialkoster under din hotellvistelse och eventuella behov för speciell assistant i samband med handikapp eller sjukdom. 

7.4. Biluthyrning

Slopestar ger vidare personupplysningar till biluthyrningsfirmor om du ska ha en bil till rådighet under din resa. Till användning för beställning av din hyrbil vill vi typiskt ge vidare upplysningar om förnamn, mellannamn, efternamn, avhämtningsställe, uthyrningsperiod, kategori, speciella önskemål o förbindelse med hyran av en bil härunder speciella åtgärder i förbindelse med handikapp, sjukdom eller barnsäten m.m. 

7.5. Bussällskap 

Slopestar ger vidare personupplysningar till bussällskap om din resa är med buss som primär resform, eller om du ska på bussresa under din resa (t.ex. i förbindelse med dagstur till kända turistattraktioner m.m.). Till användning för beställning av din bussresa vill vi typiskt ge vidare upplysningar om förnamn, mellannamn, efternamn, kön, telefonnummer, biljettnummer, uppsamling-/avlämningsplats, datum och tidpunkt för bussresan, destination samt speciella önskemål i förbindelse med bussresan, härunder önskemål om specialmenyer och eventuellt behov för speciell assistans på grund av handikapp eller sjukdom. 

7.6. Rederier 

Slopestar ger vidare personupplysningar till rederier om din resa är med båt som primär resform eller om du ska åka båt som en del av din resa (t.ex. i förbindelse med dagsturer till kända turistattraktioner, kryssningar m.m.). Till användning för din beställning av din båtresa vill vi typiskt ge vidare upplysningar om förnamn, mellannamn, efternamn, kön, biljettnummer, destination, födelsedatum och år, vart du ska åka, datum och tidpunkt för av- och hemresa samt speciella önskemål i förbindelse med båtresan härunder önskemål om specialmenyer under resan och eventuella behov för speciell assistans under båtresan på grund av handikapp eller sjukdom. 

7.7. Bedbanks

En bedbank är ett IT-nätverkssystem som ägs eller drivs av ett firma som gör det möjligt mellan resebranschens tjänsteutbud (primärt hotell, resebyråer och kunden) att göra transaktioner. Slopestar kan ge vidare personupplysningar till bedbanks för att beställa de hotell som ska använda under din resa. Till användning för din beställning av hotellövernattningar genom en bedbank vill typsikt ge vidare upplysningar om förnamn, mellannamn, efternamn, födelsedatum och år, kön, destination, datum för ankomst och avresa, rumskategori, speciella önskemål i förbindelse med din resa, härunder önskemål om specialkost under hotellvistelsen och eventuellt behov för speciell assistans i samband med handikapp eller sjukdom. 

7.8. Reseagenter 

Om du ska delta i en aktivitet på din resa eller har behov för transfer kan Slopestar ge vidare personupplysningar till reseagenter. Reseagenten har till uppgift att arrangera aktiviteten eller transfer vid beställning av den önskade servicen hos lokala leverantörer på destinationen. Till användning för beställning av dina aktiviteter, transfer m.m ger vi vidare information om namn, datum och tidpunkt för ankomst och/eller avresa, typ av fordon, destination samt speciella önskemål i förbindelse med transfer eller aktiviteten, härunder beställing av specialmeny och eventuellt behov för speciell assistans på grund av handikapp eller sjukdom. 

7.9. Försäkringsällskap

I samband av beställningen av din resa hos oss har du möjligheten för att köpa till en rese- och/eller en avbeställningsförsäkring. Om du önskar att köpa till en sådan försäkring vill vi ge vidare personupplysningar till försäkringsällskapen till användning för deras inteckning av försäkringen hos dem. Till användningen för täckningen av en rese- och/eller en aveställningdörsäkring ger vi typiskt vidare upplysningar till försäkringsällskapet om förnamn, mellannamn, efternamn, mailadress, biljettnummer, destination, datum för av- och hemresa samt restyp och den valda försäkringen. 

7.10. Uthyrning

I samband med beställningen av din resa hos oss har du möjligheten för att hyra eventuell utrustning som du behöver på din resa, t.ex. skidutrustning och liknande. Om du önskar att hyra vill vi ge vidare upplysningar till det firma som du ska hyr från. För användning för uthyrning ger vi vidare uppgifter till där du hyr ifrån om namn, typen av utrustning, avhämtningsställe, hyrperiod samt upplysningar om höjd, vikt, kläd- och skostorlek. 

7.11. Speciellt vedrörande kvalificerade erbjudande 

När du väljer Slopestar har du möjlighet för att få ett kvalificerat erbjudande på en resa. Ett kvalificerat erbjudande är en erbjudandeform där det i förbindelse med att skapa erbjudandet sker en preliminär reservation av den önskade resa till dig. Detta ger dig möjlighet för att reservera en plats på de önskade avgångar under en begränsad period innan du bestämmer dig om du önskar resan eller om den ska annulleras. 

För att kunna ge ett kvalificerat erbjudande ger vi vidare uppgifterna om dig till den önskade reservationen till ett GDS ( som omtalt ovanför), som tar han om den preliminära bokningen hos flygsällskapet och hotellet m.m.

I förbindelse med anskaffningen av det kvalificerade erbjudandet ger vi vidare upplysningar om dina medarbetare till flera nya självständigt dataansvarig (GDS, flygsällskap, hotell m.m) kan dina upplysningar bli bevarat hos dessa mottagare efter erbjudandet har gått ur - också i tillfälle av att erbjudandet annulleras. 

7.12. Marknadsföringspartner 

För att utveckla vår verksamhet och kunna ge dig en mer anpassad information, tjänster och erbjudanden använder vi oss av samarbetspartner som arbetar med informationsinsamling, marknadsanalyser, marknadsundersökningar och marknadsföring. För att kunna styra vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-systemer. I några av dessa lagras och behandlas personupplysningarna. i de systemen som är installerat lokalt hos behandlas personupplysningarna endast av vår personal. För de tjänster som är installerat hos våra leverantörer eller som består av en “molntjäns” överför vi personupplysningar till leverantören, men data behandlas av Slopestar. Om vi överför personupplysningar till en marknadsföringspartner kommer det alltid ske med bakgrund av ett föremål och av lovpliktiga avtal. Vi skal understryka att vi inte säljer vidare dina personliga upplysningar. 

7.13. Speciellt vid erbjudande för samlade grupper 

Slopestar kan göra ett erbjudande på en resa till samlade grupper (beroende av resform). Det kan vara nödvändigt i den förbindelse att behålla, behandla, spara och ge vidare persondata. 

Om du önskar erbjudande eller beställer en resa på vägnar av andra eller på ett annat sätt måste ge vidare deras personupplysningar till Slopestar, skal du sikre dig att de har gett dig lov att ge vidare deras personupplysningar och att Slopestar behåller och behandlar denna data. 

7.14. Övriga samarbetspartners 

Slopestar kan dessutom ge vidare och/eller överföra dina personupplysningar till andra leverantörer och/eller serviceverksamheter i förbindelse med den vanliga driften av vår verksamhet t.ex. i förbindelse med en extern administration av våra IT-systemer, analysuppgifter, marknadsföringsuppgifter, inkasso, kreditvärdering, revision, juridisk bistånd m.m.

Slopestar strävar efter att begränsa att ge vidare personuppgifter i ett format där man inte kan identifiera personen i det omfang det är möjligt, för att begränsa de tillfällen där upplysningar ges vidare som kan leda till dig personligen. Slopestar ger inte vidare dina personupplysningar, med mindre detta är nödvändigt för att kunna utföra vår verksamhet eller uppfylla dina behov. 

Slopestar säljer INTE dina personupplysningar. 

7.15. Personupplysningar från andra källor 

Vi kan också använda personupplysningar från andra källor. För att hålla dina personupplysningar korrekta och uppdaterade kan vi samla in supplerande och uppdaterade upplysningar som t.ex. adress från privat eller offentliga register. 

Ditt försäkringssällskap, dess försäkringsgivare och medicinsk personal kan byta personupplysningar och speciella kategorier av personupplysningar med oss i situationer där vi/de skall handla på vägnar av dig eller av hänsyn till andra kunder eller i en nödsituation. 

Om du loggar in med en inloggning på sociala medier och andra ställen för att komma åt våra profiler på t.ex. Facebook, Google, Instagram och Trustpilor accepterar du att dela dina upplysningar med oss. Det kan vara ditt namn, din emailadress, din födelsedatum, ditt kön, din placering och andra upplysningar som du väljer att dela med oss. Var uppmärksam på att det på vår hemsida är länkar till andra hemsidor som har en annan integritetspolicy än Slopestar. 

8. Internationella överföringar av dina personupplysningar 

Slopestar ger inte vidare dina personupplysningar utanför EU. 

9. Dataintegritet och säkerhet 

Personupplysningar uppbevaras inte längre än nödvändigt för att uppfylla det föremål som det är samlat in för, med mindre uppveraringen är nödvändig för att uppfylla nationella lagkrav härunder lagpligtiga uppberaringsperioder i förbindelse med bokföring  m.m.

Det är Slopestars politik att skydda personupplysningar genom att träffa tillräckligt med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När det inte längre är behov för dina personupplysningar vill vi säkra att de slängs eller anonymiseras på ett säkert sätt. 

10. Dina rättigheter 

Du har alltid rätt till dina personupplysningar. Du kan bland annat ansöka om att få insikt i de personupplysningar som Slopestar har samt göra en invändning i de personupplysningar härunder göra en invändning mot en automatiserade avgörelse och profilering eller mot användning av dina personupplysningar till direkt marknadsföring. Du kan också ansöka om rätten eller att slänga eventuella personupplysningar som är inte är korrekta, dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personupplysningar samt föra din rätt till dataportabilitet gällande. 

Om du önskar att göra en eller flera av dina rättigheter gällande beds du om att kontakta oss på [email protected]. Din ansökan kommer att bli behandlad i överenskommelse till den gällande dataskyddslagen. 

Klagomål över Slopestars behandling av dina personupplysningar kan ske till: 

IMY

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114, 104 20 Stockholm

Drottninggatan 29, plan 5

11. Uppdateringar 

Slopestar evaluerar och uppdaterar löpande denna integritetspolicy. Du bör därför regelmässigt kolla denna integritet politik för eventuella ändringar som kan ha betydelse för vår behandling av dina personupplysningar. 

Senast uppdaterad 2 september 2021.

Fritextsökning
Logo fra Danmarks rejse garantifond
Logo for Danmarks rejsebureau forening